Algemene voorwaarden

Versie 1.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 februari 2020.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gebruik van deze website, elk aanbod van Sienswijze en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sienswijze en de klant.

Voor workshops en cursussen aangeboden door Sienswijze zijn tevens de additionele algemene voorwaarden workshops en cursussen van toepassing.

Sienswijze behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Sienswijze;
Dag: kalenderdag;

Identiteit van Sienswijze

Sienswijze
J. de Wilde
Berlijnstraat 49
2711 PP Zoetermeer
Nederland

+31 6 270 72 095

KvK-nr.: 67667317
BTW-id.:NL001976034B38
IBAN: NL36RABO0309687136
BIC: RABONL2U

Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief eventuele verzendkosten.

Prijsopgaven en aanbiedingen van Sienswijze zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. Bij typefouten is Sienswijze niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Bestellen

Bestellingen kunen worden geplaatst via de website of worden doorgegeven per e-mail.

Met het plaatsen van de bestelling gaat de klant akkoord met de huidige Algemene Voorwaarden van Sienswijze.

Wanneer het product niet leverbaar is of de levering lang op zich laat wachten, zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de klant. Enkel in overeenstemming met de klant wordt een ander product geleverd of wordt de bestelling geannuleerd.

Na bestellen ontvangt de klant een bevestigingsmail met factuur. De factuur bevat het te betalen bedrag en de wijze van betaling.

Sienswijze behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren. De klant wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Betalen

Bestellingen kunnen op de volgende wijzen worden betaald:

  • betaling van het verschuldigde bedrag plus eventuele verzendkosten via bankoverschrijving;
  • onder rembours. De klant betaalt het verschuldigde bedrag plus rembourskosten en verzendkosten, tegen de daarvoor geldende tarieven van PostNL, op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen;
  • contant bij afhalen van de bestelling in Zoetermeer of op een markt/beurs waar Sienswijze staat.

Bestellingen van producten op maat dienen vooruit betaald te worden alvorens Sienswijze tot het produceren ervan overgaat en zal verzonden worden volgens de afgesproken datum/levertijd.

Bestellingen dienen binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn. Bestellingen die na 10 dagen niet zijn betaald, worden zonder bericht geannuleerd.

Verzenden

Bestellingen worden verzonden via PostNL of kunnen worden afgehaald in Zoetermeer of op een markt/beurs waar Sienswijze staat.

Bestellingen worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres.

Bestellingen van producten op voorraad worden, na ontvangst van betaling, binnen uiterlijk drie werkdagen verzonden anders zal er contact opgenomen worden.

Bestellingen van producten gemaakt op maat worden, na ontvangst van betaling, verzonden binnen de in onderling overleg afgesproken termijn anders zal er contact opgenomen worden.

Bestellingen van digitale producten worden, na ontvangst van betaling, verzonden via email.

Bestellingen worden per brievenbuspost in een luchtkussenenvelop, of per pakketpost in een daarvoor passende doos via PostNL verzonden.

Sienswijze hanteert de tarieven van PostNL + €1,00 voor het verpakkingsmateriaal per verzending. Bestellingen zullen altijd standaard verzonden worden via de meest voordelige mogelijkheid. Indien gewenst kan de klant bij de bestelling verzoeken tot een ander postorderbedrijf en/of andere wijze van verzenden tegen de daarvoor geldende tarieven van PostNL of een ander postorderbedrijf. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.

Voor afhalen worden er geen verzendkosten en verpakkingsmateriaal gerekend. Afhalen is enkel mogelijk op afspraak.

Bestelde producten worden voor verzending gecontroleerd op schade en met uiterste zorg verpakt. Echter, verzenden is in alle gevallen voor risico van de klant. Sienswijze is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte poststukken en/of beschadigde inhoud van poststukken, opgelopen tijdens de verzending. De klant krijgt de mogelijkheid om de bestelling verzekerd/aangetekend te laten verzenden tegen de daarvoor geldende tarieven van PostNL.

Retourneren

Alle producten, met uitzondering van patronen en op maat gemaakte producten, kunnen binnen 14 dagen na ontvangst door de klant geretourneerd worden. De producten dienen in originele staat, onbeschadigd en ongebruikt geretourneerd te worden.

Retourzendingen dienen vooraf door de klant per email of via het contactformulier op de website te worden doorgegeven. Er dient hierbij vermeld te worden welke producten geretourneerd worden.

De verzendkosten en risico van het retourneren zijn voor rekening van de klant.

Wanneer de retourzending door Sienswijze in goede staat is ontvangen wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst terugbetaald. Indien de retourzending een volledige bestelling omvat zullen ook de oorspronkelijke standaardverzendkosten worden terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze en op dezelfde rekening als betaling of bij contante betaling indien gewenst op een door de klant opgegeven rekeningnummer.

Wanneer één of meerdere producten van de retourzending niet in originele staat, onbeschadigd of ongebruikt is, kan een waardevermindering toegepast worden.

Indien de klant een op maat gemaakt product wil retourneren kan er altijd contact met Sienswijze opgenomen worden om te kijken wat de mogelijkheden tot retourneren zijn en of er een andere mogelijke oplossing is.

Garantie en Aansprakelijkheid

Sienswijze staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.

Eventuele gebreken dienen binnen 4 weken na levering aan Sienswijze te worden gemeld via email of via het contactformulier op de website.

De garantie geldt niet indien de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Sienswijze aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar geleverde producten.

Sienswijze sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon.

De aansprakelijkheid van Sienswijze is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

In geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, netwerkstoringen, ziekte etc.) is Sienswijze niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. In overeenstemming met de klant wordt de verplichting dan opgeschort of wordt de bestelling geannuleerd.

Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Sienswijze nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen. Sienswijze is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstand-schade, daaronder begrepen gelden schade door klant ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

Website

Producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en beschreven. Afwijkingen in kleur, type en tekst zijn echter voorbehouden.

Klanten kunnen recensies en commentaar plaatsen op de website, zolang de inhoud hiervan niet kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel georiënteerd is. Sienswijze behoudt zich het recht voor om zulke inhoud te verwijderen of te wijzigen.

Hoewel Sienswijze haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten, gederfde inkomsten of andere consequenties, voortkomend uit gebruik of onbereikbaarheid van deze website.

Klachten

Bij een klacht kan contact opgenomen worden met Sienswijze per email of via het contactformulier op de website. Sienswijze zal dan in onderling overleg met de klant een passende oplossing proberen te vinden. Indien er niet binnen 3 maanden na melding van de klacht een wederzijdse goedgekeurde oplossing is gevonden ontstaat er een geschil volgens het Nederlands recht.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sienswijze, zal Sienswijze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Op de ontwerpen van Sienswijze rust copyright.

De beschrijvingen of ontwerpen mogen niet worden gekopieerd of nagemaakt.

Voor het gebruik van de ontwerpen van Sienswijze in cursusverband dient vooraf toestemming te worden gevraagd.

Voor commerciële productie aan de hand van ontwerpen van Sienswijze dient vooraf toestemming te worden gevraagd.

Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Sienswijze.